مجوز فعالیت های راد

طی گواهی‌نامه شماره ۷۶۰۹۵ ص ۶۹۶۶ استارتاپ راد مجاز به فعالیت در زمینه Fintech در ایران است. تصویر کامل این گواهی‌نامه در ادامه قابل مشاهده است. »

Raad Raad

آشنایی با راد

شرکت راد فعال در توسعه سرویس‌های اینترنتی و موبایلی با همکاری و استفاده از زیرساخت بانک پارسیان در زمینه پرداخت‌های موبایلی است. مهمترین محصول »